Leuven Mindgate: Intelligence 4.0 in the agrifood chain: artificial or industrial?

Agrifood is one of the most important industrial sectors in Belgium and its technological evolution is somewhat underestimated. Artificial Intelligence (AI) is the theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, and most of all, data-driven decision-making.

Agrifood is one of the most important industrial sectors in Belgium and its technological evolution is somewhat underestimated. Artificial Intelligence (AI) is the theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, and most of all, data-driven decision-making. 
Digital passports, datahubs, remote sensing, precision farming, hyperspectral analysis, autonomous agri-machines …, the technology is already available today. Will applications remain artisanal or will it become widespread across all agrifood subsectors?What will be the real impact of AI in agrifood and how will SME’s deal with this evolution? The MindGate visionary seminar will bring answers to those questions.

AVR in De Tijd: Digitaal van veld tot winkel

LINK

10 procent meer opbrengst en 10 procent minder verspilling. Met zulke harde cijfers overtuigt het landbouwmachinebedrijf AVR zijn klanten om te kiezen voor big data in de aardappelsector. ‘Alleen met technologie kunnen we groei verzekeren. Akkerland komt er immers niet meer bij’, zegt Koen Uyttenhove, internet-of-things-manager (IoT) van het Roeselaarse familiebedrijf.

‘Alleen met slimme machines kunnen we de toekomstige uitdagingen in de landbouwsector de baas’, vertelt Koen Uyttenhove van AVR. ‘Wij zijn een familiebedrijf dat al bestaat sinds – hou u vast – 1849. Oorspronkelijk als smidse, in 1951 bouwden we een eerste mechanische aardappelrooier. De decennia daarna volgden grondbewerkingsmachines, loofklappers planters, inschuurmateriaal, …

We bieden ondertussen machines aan waardoor we de hele productieketen verzorgen en we tellen 170 medewerkers. We maken machines voor grote aardappelboeren en loonwerkbedrijven en coveren daarmee de volledige cyclus in de aardappelteelt, van het planten tot het verwerken. Onze klanten bevinden zich niet alleen in ons land, maar ook in Zuid-Afrika, Japan en Argentinië.’

Terwijl de wereldbevolking blijft groeien, botst de landbouw op haar beperkingen. ‘Je kan geen akkerland meer bij winnen, met het sproeien bots je op limieten en je kan de teeltrotatie van de gewassen niet blijven inkorten. Bovendien wordt de reglementering strenger en de klant veeleisender. Alleen met data kan je deze uitdagingen aan. En daarvoor heb je slimme, datagedreven, geconnecteerde machines nodig. Met precisielandbouw monitoren sensoren op de machines per vierkante meter grond hoe goed of slecht de aardappelen groeien.

Via heatmaps kan je zien welke plekken op het veld het minder goed doen om ze – indien nodig - extra te gaan bemesten. Daarnaast kan je perfect traceren waar op de akker welke aardappel is gegroeid. Uiteraard geldt dit ook voor andere gewassen, maar bij ons ligt de focus op aardappelen.’

Pioniersmentaliteit

De digitale transitie in de landbouw is volgens Uyttenhove volop aan de gang, maar is het nog een kwestie van een jaar of tien voor we er echt de vruchten van plukken. ‘Zeker in ons land, met veel kleine landbouwbedrijven, is het niet altijd evident de landbouwers te overtuigen van de noodzaak van slimme toepassingen.

Slimme, data gedreven en geconnecteerde machines zijn hét antwoord op de uitdagingen van de landbouw.

Om zulke hoogtechnologische investeringen te laten renderen, moeten we eerst voldoende data verzamelen. Daarmee zijn we sinds kort gestart. Om onze klanten toch te overtuigen nu al mee te stappen in dit verhaal, werken we aan quick wins.Landbouwers staan wel open voor innovatie als de machines bijvoorbeeld zijn uitgerust met een hectareteller waardoor ze de opbrengst rechtstreeks aan de overheid kunnen rapporteren, met een flinke tijdswinst tot gevolg.’

AVR heeft Koen Uyttenhove een klein jaar geleden geëngageerd, specifiek om de digitale transitie aan te sturen, doorheen het hele bedrijf. ‘Ik ben zelf burgerlijk ingenieur, geen programmeur. Eigenlijk fungeer ik als een start-up in een grote onderneming. Het is mijn taak de juiste mensen aan boord te halen en de beste partners te zoeken, zoals Microsoft. Zijn cloudplatform Azure heeft al jaren een uitstekende reputatie en het is compatibel met de platforms van de meeste andere bedrijven. Dat is een belangrijke vereiste om big data te connecteren.’

AVR zoekt doelbewust de schijnwerpers op om zijn technologie in de kijker te plaatsen. ‘Uiteraard om onze klanten te bewijzen dat we innovatief werken aan de landbouw van de toekomst. Daarnaast is het belangrijk om de funding op lange termijn te garanderen. Tot slot willen we actief deel uitmaken van een innovatief ecosysteem dat de toekomst van de landbouw schept, denk aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Vlaams landbouwplatform Smart Digital Farming.’

Uitnodiging kennis- en klankbordsessie GROW!

header-uitnodiging14feb.jpg

Uitnodiging kennis- en klankbordsessie GROW!

GROW! Nederlandse en Vlaamse experts werken samen in project GROW! aan de vergroting van de opbrengst en kwaliteit van glastuinbouwproducten door de ontwikkeling en toepassing van draadloze sensor- en big-datanetwerken in wisselwerking met plantgroeimodellen.

Tijdens de bijeenkomst op 14 februari a.s. zullen we u informeren over het project en de voortgang. De eerste sensoren zijn ontwikkeld en in 2018 getest. Momenteel zijn we aan door ontwikkelen en zijn we klaar om de eerste kennis te delen. Daarnaast geven we graag een aantal demo’s van de sensoren op strip, de watersensoren en de wireless sensoren.

Met de juiste sensoren kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden. De te ontwikkelen sensoren moeten compact, robuust en bij voorkeur goedkoop zijn en weinig vermogen gebruiken om geïntegreerd te kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht wat de beste methode is om de verzamelde sensordata te verwerken en te visualiseren.

Aan het einde van het programma is er gelegenheid om de proef die op dit moment loopt bij HAS Hogeschool te bezichtigen.

Programma 14 februari 2019

10.00 uur Inloop

10.15 uur Ontvangst en toelichting GROW

- Projectdoelen door Stichting IMEC Nederland

- Sensible Sensoring door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

10.30 uur Toelichting op de ontwikkelde sensoren

11.00 uur Werkgroep per type sensor (strips, water- en wirelesssensoren)

- In gesprek met elkaar over de huidige ontwikkeling per sensor en de wensen voor de toekomst voor

toepassing in de tomatenteelt.

12.15 uur Terugkoppeling op de werkgroep-uitkomsten

13.00 uur Afsluiting

Aansluitend de optie om te lunchen en de proef te bezoeken.

Graag verzoeken wij u om uw komst door te geven voor vrijdag 8 februari via: https://has.nl/nl/klankbordsessie-grow

De klankbordsessie vindt plaats bij HAS Hogeschool.

Adres:

HAS Hogeschool

Onderwijsboulevard 221

5223 DE ’s-Hertogenbosch

Graag tot ziens op 14 februari!

Met vriendelijke groet,

Team GROW!

Stray voltage issues in the dairy barn

The devastating impact of stray voltage on farms in Ontario, Canada, is a long-standing and well-documented problem, and one that can have particularly devastating impacts on the health of dairy cattle. But where does the stray voltage come from?

Stray voltage: A growing issue 
Because of the use of electronics in the barn, the risk of stray voltage increases. This is according to the Belgium research institute ILVO and Fedagrim, the branch organisation for machine suppliers. Together, they have published a brochure for farmers about this problem. Electronics is hidden in a number of things in the dairy barn, such as the milking machines, automatic gates and solar panels. ILVO and Fedagrim state that stray voltage can never be excluded, which can lead to components such as fences to come under tension. Since the barn is full of metal parts, there is a chance that voltage differences between different objects occur. We also have to consider that cows are much more sensitive than humans. Nervous behaviour or a decrease in feed or water intake may be indications that there is stray voltage in the barn. The presence of stray voltage can be due to different factors. For example, damage of the insulation due to rats or other vermin or rusted earthed wires. Meanwhile, a working group has been set up in Belgium where all major suppliers and installation companies are working together to tackle the stray voltage problems.

SmartAgriHubs is live

LINK

The SmartAgriHubs project enables a broad digital transformation of the European farming and food sector. With a €20 million budget co-funded by the European Union, the project aims to build an extensive pan-European network of Digital Innovation Hubs (DIHs). The project starts today on November 1st, 2018.

SmartAgriHubs: 140 Digital Innovation Hubs, 9 regional cluster & 28 flagship innovation experiments

The project has the potential to be a real game changer in the adoption of digital solutions by the farming sector. Recent initiatives showed the eagerness of the sector to seize the opportunities offered by ICT, network and data–oriented technologies. However, current available applications are still fragmented and mainly used by a small group of early-adopters. SmartAgriHubs will leverage, strengthen and connect local DIHs, and 20 000 Competence Centres (CCs) throughout Europe. SmartAgriHubs has already put together a large network of 140 DIHs by building on its existing projects and ecosystems such as Internet of Food and Farm (IoF2020). All DIHs are aligned with 9 regional clusters, which are led by organizations that are closely related to national or regional digitization initiatives and funds. This multi-layer approach is supported by 28 Innovation experiments in which ideas, concepts and prototypes are further developed and introduced into the market. More than 2 million farms are expected to be involved through 4000 experiments, bringing the process of digitization closer to the specific needs of the farmers. Demystifying digitization is vital to the project, helping farmers and their businesses to achieve real and attainable results.

Satellite data authorized to replace on-farm checks

As part of its ongoing move to simplify and modernise the EU’s Common Agricultural Policy (CAP), the European Commission has adopted new rules that will for the first time expressly allow a range of modern technologies to be used when carrying out checks for area-based CAP payments. This includes the possibility to completely replace physical checks on farms with a system of automated checks based on analysis of Earth observation data.

LINK

CEMA EU Code of conduct on agricultural data sharing by contractual agreement

Brussels, 23 of April 2018 - A coalition of associations from the EU agri-food chain launched a joint EU Code of Conduct on agricultural data sharing in Brussels today. The Code promotes the benefits of sharing data and enables agri-business models, including agri-cooperatives and other agri-businesses, to swiftly move into an era of digitally enhanced farming. The Code sheds greater light on contractual relations and provides guidance on the use of agricultural data, particularly the rights to access and use the data.

LINK to the Code of Conduct