Satellite data authorized to replace on-farm checks

As part of its ongoing move to simplify and modernise the EU’s Common Agricultural Policy (CAP), the European Commission has adopted new rules that will for the first time expressly allow a range of modern technologies to be used when carrying out checks for area-based CAP payments. This includes the possibility to completely replace physical checks on farms with a system of automated checks based on analysis of Earth observation data.

LINK

CEMA EU Code of conduct on agricultural data sharing by contractual agreement

Brussels, 23 of April 2018 - A coalition of associations from the EU agri-food chain launched a joint EU Code of Conduct on agricultural data sharing in Brussels today. The Code promotes the benefits of sharing data and enables agri-business models, including agri-cooperatives and other agri-businesses, to swiftly move into an era of digitally enhanced farming. The Code sheds greater light on contractual relations and provides guidance on the use of agricultural data, particularly the rights to access and use the data.

LINK to the Code of Conduct

DLG position paper on smart digital farming (Smart-AKIS)

Link to position paper

Introduction

Probably no other innovation is spreading through all aspects of agriculture as massively as digitization just now, and accordingly it is a topic of intensive discussion. Given the rising demand from a growing world population, agriculture as the basis of all primary production is faced with great challenges. As the largest user of land, the sector is also highly responsible for maintaining important environmental goods such as soil, water, climate and biodiversity. There may be conflicts between the goals of food production and environmental conservation, so that it is particularly important at prime agricultural locations such as Germany to find conflict resolutions that are supported by broad consensus in society. There is a demand for new and progressive concepts that are adapted to the diversity of the different locations and strengthen competition. Digitization will assume a key role here. These concepts can help to maintain value creation in agriculture, integrate agriculture into vital rural areas and strengthen its profile as an indispensable part of society. Digitization will change not only our entire business life, but also our social relations. Independently of the structure and size of a farm, various new digital and analog tool combinations are now appearing as an opportunity to actively join in shaping and supporting a style of agriculture fit for the future. For the agricultural sector it is all the more important to clearly define, articulate and insist on all the digitization requirements resulting from its special responsibility. Digitization in agriculture offers many opportunities, but given the extensive networking and system formations it also involves risks. That is why it must be applied carefully so that agricultural production as the essential basis of the legally anchored “Critical Infrastructure Food” (Food Security Act (EVG)) remains assured, even if digital systems should fail for a time or maybe for somewhat longer – for example as a result of sabotage. Measures to secure decentralized emergency operation of the mounted and machine controls are therefore in the interest of society as a whole.

Persbericht: ‘DataHub voor AgroFood’ van start

ILVO gaat de komende 3 jaar samen met het Innovatief Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming (SDF) en met 6 bedrijven en landbouworganisaties (AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ, Innovatiesteunpunt, Milcobel) een ‘DataHub voor AgroFood’ ontwikkelen. De hub maakt het mogelijk om data uit te wisselen en te connecteren. Het project besteedt veel aandacht aan veiligheid, respect voor dataprivacy en behoud van data-eigendom. EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) geeft bijna een half miljoen € steun. Het startschot wordt gegeven op 3 april 2018.

LINK

CAPIGI 2018, 09-11 April, Mercure Hotel, Amersfoort (NL)

 The CAPIGI conference connects people from government, science, ag-industry and geospatial businesses to discuss the application of geospatial data and systems in agriculture. The sessions are grouped around themes: Setting-the-Scene, Agriculture policy, Adoption Precision agriculture, Remote sensing, IoT (Internet of Things), Big data, Earth Observation, Galileo, Farm Management systems and Drones. On this website you will find relevant information on speakers, sessions and the programme. 

LINK

Soundtalks in het VRT journaal

Hoestmonitor doet antibioticagebruik bij varkens dalen

In Aarsele, bij Tielt in West-Vlaanderen wordt er een systeem uitgetest waardoor varkens minder antibiotica moeten krijgen.
In de stallen hangen microfoons die detecteren welke geluiden de dieren maken. Zo wordt duidelijk welke dieren ziek zijn en welke niet en moeten alleen de zieke dieren antibiotica krijgen.


Minder antibioticagebruik bij dieren. Niemand kan er tegen zijn en het klinkt als muziek in de oren. Of als gehoest. Want aan de hand van het hoesten van een varken, kan bepaald worden of het dier ziek is of niet. Soundtalks, een bedrijf uit Leuven, ging met deze materie aan de slag en ontwikkelde een hoest-monitoring-systeem. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van algoritmes voor geluidsanalyses.

Het oogt simpel, in een stal hangen 2 microfoons en in de centrale gang hangt er een zwart bakje. De microfoon registreert alle geluiden in de stal. 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Maar de analyse die er dan gebeurt, is opmerkelijk.

“We hebben algoritmes die automatische berekenen hoe vaak die varkens hoesten”, legt Dries Berckmans, CEO van Soundtalks uit. “Daar gebeurt er nog een verwerking op waarbij rekening wordt gehouden met bvb. seizoenen, het aantal dieren en daaruit wordt bepaald wanneer er zich een probleem begint te ontwikkelen”.

LINK

VLAIO oproep Ira-SME - deadline 28 maart om 12u00

Wat?

Ira-SME projecten hebben als doel de competitiviteit van kmo's te versterken door samenwerking te bevorderen tussen kmo's uit verschillende regio's en landen, en met verschillende kennisinstellingen. 

Samenstelling van het consortium?

Het consortium dat een project kan indienen omvat partners uit minstens twee landen met minstens één kmo per betrokken land. Merk op dat voor projecten met enkel Waalse en Vlaamse partners nog een bijkomende partner uit een ander land noodzakelijk is. Samenwerking met kennisinstellingen is mogelijk, maar niet verplicht.

In 2018 is het ERA-Net contract met de Europese Commissie afgelopen. Een beperkt aantal agentschappen en ministeries, waaronder het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), organiseert verdere IRA-SME oproepen met eigen financiële middelen.

Partners uit volgende landen/regio’s kunnen deelnemen: Duitsland, Oostenrijk, Vlaanderen, Wallonië, Rusland en Luxemburg. De respectievelijke subsidiërende agentschappen of ministeries zijn: AiF; FFG; VLAIO; SPW; FASIE en Luxinnovation.

Ingezette programma's?

Agentschap Innoveren & Ondernemen participeert met ontwikkelingsprojecten.

Doelgroep?

De doelgroep zijn niet-O&O intensieve kmo's. 

Meer informatie?

Je kan meer informatie terugvinden via de link

Een specifieke vraag over Ira-SME? Contacteer ria.bruynseels@vlaio.be , T +32 2 432 42 76

ABN AMRO rapport: data op het bedrijf en door de keten heen

Link naar het rapport (VILT)

Technologie is met de komst van de smartphone in onze broekzak of handtas gekomen. Steeds meer apps maken ons leven gemakkelijker. Ook blijkt dat steeds meer mensen hun levensstijl laten beïnvloeden door apps. Dit gebeurt op het gebied van voeding (bijvoorbeeld calorie-inname) en op het gebied van beweging en sport. De verwachting is dat de informatie van agrarische bedrijven op het gebied van productiewijze en duurzaamheid ook de smartphone van de consument gaat bereiken. Op dat moment krijgt de consument meer inzicht in de productieketen. De consument gaat dan deels zijn inkopen bepalen op basis van betrouwbare informatie die hij krijgt vanaf de bron. De ene consument zal biodiversiteit belangrijk vinden, terwijl de andere meer geld over heeft voor dierenwelzijn of C02-reductie.

De informatie op de agrarische bedrijven wordt verzameld door machines en sensoren. In eerste instantie om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. De verzamelde informatie van gelijksoortige bedrijven kan helpen om onderbouwde beslissingen te nemen. Hierdoor zal minder verspilling, minder gebruik van chemische middelen en verbetering van bodemgesteldheid bereikt worden. De agrarische sector in Nederland is succesvol geworden door kennis te delen. De volgende stap is om ook de digitale informatie samen te delen. Dit zal wel op een veilige manier moeten gebeuren met op ieder moment grip van de eigenaar op de data.

ABN AMRO verwacht dat de positie van de agrarische ondernemer in zijn keten kan verbeteren als de markt echt inzicht krijgt in de productiewijze van zijn voedsel. De waarde die je als producent creëert wordt inzichtelijk en kun je beter vasthouden. De markt is zeer divers, zodat ruimte blijft voor vele productiemethoden. Door de komst van nieuwe technologie, zoals blockchain en het ontstaan van betrouwbare platforms, zal de bereidheid om data te delen toenemen. De vraag is: wie gaat zijn positie verbeteren op basis van data? Zijn dat de leveranciers van machines en hardware of de agrarische ondernemer die de consument kan overtuigen? Want in de toekomst is: meten = weten = eten.

 

BEL-SME 2018: kleinere innovatieprojecten tussen partners in België

Wat?

Dit initiatief richt zich tot kmo's en wil hen een gericht instrument aanbieden om een gezamenlijk O&O-project uit te werken tussen bedrijven uit de verschillende Belgische Gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Samenstelling van het consortium?

Het initiatief steunt op volgende principes:

  • Een gezamenlijke projectoproep vanwege Agentschap Innoveren & Ondernemen, DGO6 en Innoviris tot transregionale O&O-projecten uitgaande van kmo’s.
  • De financieringsinstellingen organiseren een centraal overleg over het financieren van de projecten, maar behouden een decentrale evaluatie en financiering.

ICARES event 'the future is today' March 16, Woensdrecht (NL)

Visit The Future Is Today – powered by ICAReS on Friday, March 16, 2018, a day full of knowledge sharing and inspiration in the field of remote sensing.

Demonstrations Remote Sensing
Experience the possibilities per sector, view the technology up close, get to know the providers and listen to inspiring keynote speakers.

About ICAReS
ICAReS develops a cross-border and collaborative innovation cluster and creates the necessary conditions for innovation in the field of remote sensing and advanced data communication and processing for the sectors of Nature, Agriculture and Water & Infrastructure.

http://icaresproject.eu/thefutureistoday/

Sign up as a company !

http://icaresproject.eu/application-thefutureistoday/