EFRO oproep kennisvalorisatie voor clusters

Graag willen wij u informeren dat EFRO een nieuwe oproep heeft gelanceerd in prioriteit 1 – ‘Ondersteunen verspreiding van technologieën met oog op kennisvalorisatie/vermarkting - Clusterbeleid’. 

Het EFRO-programma beoogt projecten die bijdragen tot het stimuleren van productontwikkeling en marktintroductie of disseminatie van innovatieve producten en diensten. De pas gelanceerde oproep richt zich specifiek op demonstratieprojecten die opgezet worden binnen een clustercontext. Het begrip demonstraties wordt hierbij zeer ruim geïnterpreteerd en kan ingevuld worden via het demonstreren van innovatieve technieken in de setting van een pilootinfrastructuur, een pilootinstallatie of testlijn of eerder via een ontwikkelde tool/software of het demonstreren van innovatieve methodieken of bedrijfsprocessen, …

Meer info over deze oproep op onze website en tijdens de infosessie op 22 mei 2017 in VAC Gent. Indienen kan via het EFRO-loket tot 29 september 2017.