Uitnodiging kennis- en klankbordsessie GROW!

header-uitnodiging14feb.jpg

Uitnodiging kennis- en klankbordsessie GROW!

GROW! Nederlandse en Vlaamse experts werken samen in project GROW! aan de vergroting van de opbrengst en kwaliteit van glastuinbouwproducten door de ontwikkeling en toepassing van draadloze sensor- en big-datanetwerken in wisselwerking met plantgroeimodellen.

Tijdens de bijeenkomst op 14 februari a.s. zullen we u informeren over het project en de voortgang. De eerste sensoren zijn ontwikkeld en in 2018 getest. Momenteel zijn we aan door ontwikkelen en zijn we klaar om de eerste kennis te delen. Daarnaast geven we graag een aantal demo’s van de sensoren op strip, de watersensoren en de wireless sensoren.

Met de juiste sensoren kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden. De te ontwikkelen sensoren moeten compact, robuust en bij voorkeur goedkoop zijn en weinig vermogen gebruiken om geïntegreerd te kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht wat de beste methode is om de verzamelde sensordata te verwerken en te visualiseren.

Aan het einde van het programma is er gelegenheid om de proef die op dit moment loopt bij HAS Hogeschool te bezichtigen.

Programma 14 februari 2019

10.00 uur Inloop

10.15 uur Ontvangst en toelichting GROW

- Projectdoelen door Stichting IMEC Nederland

- Sensible Sensoring door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

10.30 uur Toelichting op de ontwikkelde sensoren

11.00 uur Werkgroep per type sensor (strips, water- en wirelesssensoren)

- In gesprek met elkaar over de huidige ontwikkeling per sensor en de wensen voor de toekomst voor

toepassing in de tomatenteelt.

12.15 uur Terugkoppeling op de werkgroep-uitkomsten

13.00 uur Afsluiting

Aansluitend de optie om te lunchen en de proef te bezoeken.

Graag verzoeken wij u om uw komst door te geven voor vrijdag 8 februari via: https://has.nl/nl/klankbordsessie-grow

De klankbordsessie vindt plaats bij HAS Hogeschool.

Adres:

HAS Hogeschool

Onderwijsboulevard 221

5223 DE ’s-Hertogenbosch

Graag tot ziens op 14 februari!

Met vriendelijke groet,

Team GROW!